Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której zasadnicze warunki są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 złotych musi być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne zasady. Zazwyczaj są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.


Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje ustaloną kwotę gotówki (na ogół są to kwoty około kilkunastu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę oddać razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi jedynie możliwą do uzyskania.