Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.

Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty. - pencnzney’s blog
Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której zasadnicze zasady są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 zł musi być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołączyć następne zasady. Z reguły są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną kwotę pieniędzy (na ogół są to sumy rzędu kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę zwrócić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie możliwą do uzyskania.